Kurser/uddannelser

Jeg har igennem årene undervist eller superviseret på mange forskellige arbejdspladser: børnehaver, skoler, specialskoler, kommunale forvaltninger, misbrugscentre, familieværksteder, opholdssteder, plejefamilier, diverse behandlings -og døgnsforanstaltninger med mere.

I kraft af de særlige erfaringer som jeg /vi har med det psykologiske / psykiatriske perspektiv fra årene i PsykCentrum har emner indenfor dette felt været særligt efterspurgt: feks børns udvikling, diagnoser, udviklende samtaler, etablering af afgørende fællesskaber omkring børns udvikling, forældrekompetencer med mere.

Jeg har sammen med flere af mine kolleger stået for længevarende uddannelsesforløb i bl.a flerfamiliearbejde og  for personalet på en behandlingsskole.

Disse forløb har været udviklet sammen med og skræddersyet til den enkelte arbejdsplads.