Erfaringsbaggrund

Jeg er cand. pæd. psych fra 1997 og er autoriseret af Psykolognævnet. Jeg har arbejdet som selvstændig klinisk psykolog og været en del af PsykCentrum siden 2002.

Jeg har tidligere i mit liv arbejdet som lærer med fokus på børn med særlige behov

Fra maj 2014 er min kollega psykolog Gitte Haag og jeg gået sammen i Haag&Kyhl, adressen er den samme.

Jeg har siden 2009 haft overenskomst med Sygesikringen med henvisningsret fra lægerne, hvilket har givet mig stor erfaring med alle sygesikringens henvisningskategorier.

Desuden har jeg arbejdet med forløb for forskellige netværksudbydere under diverse sundhedsordninger, herunder Falck igennem mange år, dette har giver mig stor erfaring med sorg/ krise arbejdet herunder bearbejdning af oplevelser af stress og belastning i arbejdslivet.

Jeg har en 3 årig efteruddannelse i systemisk metode fra Dispuk i psykoterapi,behandling,rådgivning og supervision for psykologer og læger. I uddannelsen har der været et særligt fokus på familier, par og individuelle klienter,børn, unge og systemerne omkring dem samt terapeutisk teori og metode.

Mit kliniske arbejde som psykolog dels i en kommunal Børnerådgivning igennem 7 år dels som en del af det psykologisk/ psykiatriske team i Psykcentrum har givet mig stor erfaring med børnepsykolgiske undersøgelser, behandling, rådgivning og vejledning af pædagogisk personale / familier og netværk/ systemer og organisationer. Desuden skal det nævnes, at vi i PsykCentrum igennem 3 år hjalp børne- ungdomspsykiatrisk afdeling i Hillerød med at nedbringe deres ventelister.

Udover behandlingsforløbene har jeg desuden erfaringer som supervisor ift personale/ ledelse på socialforvaltninger, pædagogiske – eller behandlingsinstitutioner, autorisationsforløb af psykologer m.m.
Derudover undervisningsforløb eller enkeltstående ønsker om undervisning med fokus på psykologisk/ psykiatriske problemstillinger – herunder også udviklingsprojekter, bl.a. supervision af og udvikling af flerfamiliearbejde.
.